Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Digesta 2009

www.freelaw.gr
Digesta 2009
Έτος: 
2009
Τίτλος Αναλυτικός: 
Digesta Law Review

Τεύχος Α'

Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

Μελέτες

Ι. Βούλγαρης, Ανθρώπινα δικαιώματα και αλλοδαποί

Κ. Παναγόπουλος, «Οιονεί» νομικά πρόσωπα

Ε. Καστρήσιος, Η κοινοπραξία (ικανότητα δικαίου και «νομικής δράσεως»)

Διάλογος με τη Νομολογία

ΟλομΑΠ 25/2008, Ικανότητα διαδίκου

ΑΠ 1603/2006, Ικανότητα διαδίκου (με σημ. Κ.Π.)

Αφιέρωμα: Εκφάνσεις και όρια της ελευθερίας των συμβάσεων 

Γ. Δέλλιος, Εισαγωγή

Α. Καραμάλη, Ο δικαστικός έλεγχος της καταχρηστικής άρνησης σύναψης σύμβασης

Κ.-Δ. Γιαννακούλας, Ο δικαστικός έλεγχος των συμβάσεων «καταστρατήγησης» κανόνων αναγκαστικού δικαίου

Δ. Γαστεράτου, Ο δικαστικός έλεγχος ΓΟΣ που επιδρούν στη διαμόρφωση του τιμήματος

Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου, Η δικαστική αναπροσαρμογή του τιμήματος σε περιπτώσεις ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών σύναψης της σύμβασης

Β.-Π. Κουκουλέτσου, Η δικαστική αντιμετώπιση ζητημάτων σε μη ρυθμισμένες από το νόμο μορφές συμβάσεων

Γ. Δέλλιος, Επίμετρο

Επίκαιρα Θέματα

Νάντια - Υβέτ Ευαγγελάτου, Μία πρώτη προσέγγιση στο νομικό καθεστώς λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Τεύχος Β΄

Μελέτες

Christian von Bar, Το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο σε διαδικασία εξέλιξη

Gábor HamzaΟι κοινές βάσεις των ευρωπαϊκών αστικών κωδικοποιήσεων και ο επικείμενος νέος Αστικός Κώδικας στην Ουγγαρία

Διάλογος με τη Νομολογία

Α. Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ

Η Ελλάδα ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περίοδος 2008 (ανασκόπηση), Επιμ. Μ.Δ. Χρυσομάλλης

Β. Νομολογία πολιτικών δικαστηρίων

ΠολΠρωτΡόδου 114/2009, Επιτρεπτό ή μη του γάμου ομοφύλων (σχόλιο Κ. Παναγόπουλου)

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Περικλής Πολυζωίδης, Μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνταγματική αναβάθμιση της κοινωνίας πολιτών

Προσφώνηση

Του Επίκ. Καθηγητή Α. Χελιδόνη

Gábor Hamza, Die gemeinsamen Grundlagen der Europäischen privat­recht­lichen Kodifikationen und die Neukodifikation des Privatrechts in Ungarn

Τεύχος Γ΄

Μελέτες

Μιλτ. Σταθόπουλος, Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες μετά το ν. 3723/2008

Βιργινία Τζώρτζη, Η απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση KADI και ο αντίκτυπός της στην κοινοτική και διεθνή έννομη τάξη

Διάλογος με τη Νομολογία

Α΄ Πολιτικών Δικαστηρίων 

ΟλομΑΠ 17/2009, Ακυρότητα διαθέσεως πράγματος κατά παράβαση προσωρινής διαταγής που απαγόρευσε τη νομική (και πραγματική) μεταβολή του (με σχόλιο. Κ. Παναγόπουλου)

ΠολΠρωτΑθ 560/2009, Τύχη της απαιτήσεως ενυπόθηκου (ή προσημειούχου) δανειστή σε περίπτωση δικαστικής διανομής με πλειστηριασμό

ΠολΠρωτΑθ 2580/2007, ομοίως

ΠολΠρωτΑθ 7220/2003, ομοίως (με κοινό σχόλιο και για τις τρεις αποφάσεις Κ. Παναγόπουλου)

ΠολΠρωτΑθ 6530/2009, Ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες)

Β΄ Νομολογία ΔΕΚ

Υποθέσεις C-402/05 Ρ και C-415/05 Ρ

Ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος

Κ. Μαστοροδήμος, Οι κανόνες περί διεξαγωγής εχθροπραξιών σε σχέση με την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε ένοπλες συρράξεις​

Γ. Μαθιόπουλος, Το δίκαιο των προαγωγών διεθνώς

35 Χρόνια Νομικής ΔΠΘ

Ι. Βούλγαρης, Αναμνήσεις ενός συνάδελφου και φίλου για τον Καθηγητή Κρατερό Ιωάννου​

Τεύχος Δ΄

Μελέτες

Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Η εξίσωση της νομικής ισχύος δημοσίων και ιδιωτικών ιατρικών πιστοποιητικών​

Ελίνα Βλάχου, Ο ρόλος των οικείων στην αναπλήρωση της συναίνεσης του ασθενούς

Σοφία Σιουσιουλίνη, Οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων έναντι των ασφαλισμένων σε περίπτωση επείγουσας και έκτακτης νοσηλείας τους

Διάλογος με τη Νομολογία  

ΠολΠρωπειρ 4591/2009, Ηθική βλάβη γονέων λόγω της επιλογής τους να μη διακόψουν την κύηση εξαιτίας ιατρικού λάθους

ΠολΠρωτΑθ 75/2009, Μη θεμελίωση ευθύνης από πρόστηση ιδιωτικής κλινικής με την οποία ιατρός συνεργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας (με σχόλιο Ζωής Σπυροπούλου)

ΠολΠρωτΑθ 5506/2008, Ευθύνη από πρόστηση ιδιωτικής κλινικής και επί συμβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ιατρού

ΠολΠρωτΑθ 5653/2005, ομοίως

ΠολΠρωτΑθ 4909/2005, Μη ευθύνη του ιατρού σε περίπτωση που ακολουθεί άλλη μέθοδο αντιμετώπισης της ασθένειας και όχι τη συνηθισμένη

ΠολΠρωτΑθ 2698/2004, Δεν υπάρχει ευθύνη του ιατρού εφόσον αντιμετώπισε την περίπτωση του ασθενούς lege artis

Συνήγορος του Πολίτη

Πόρισμα 1921/2006, Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος σε ιατρό ολλανδικής ιθαγένειας

Πρακτικά 12809/2006, Άρνηση απόδοσης ΑΦΜ σε πρόσωπα με ψυχική ασθένεια που φιλοξενούνται σε μονάδες αποασυλοποίησης

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΔΠΧ 23/2009, Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων ιατρικών φακέλων κύησης και τοκετού στον εν διαστάσει σύζυγο της μητέρας

ΙΚΑ - Περιφερειακό Κατ/μα Θεσ/κης

Απόφαση 871/65/19.8.2009, Κάλυψη από το ΙΚΑ της δαπάνης του εμβολισμού που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο​

Βιβλιοπαρουσίαση

Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Το δημόσιο δίκαιο της υγείας. Συγγραφέας Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβάνη. Νομική Βιβλιοθήκη 2009​

Ευρετήρια 2009

 

Social Media